Tasarımın sosyal, kültürel ya da ekonomik çeşitli faydalarından söz edilebilir. Ancak bu çalışmada daha çok tasarımın ekonomik ve ticari faydası