Seperasyon
TİP CBB 40 MM ALÇAK SEPERASYON
TİP D 40 MM ALÇAK SEPERASYON
TİP DB 40 MM ALÇAK SEPERASYON
TİP DBB 40 MM ALÇAK SEPERASYON
TİP E 40 MM ALÇAK SEPERASYON
TİP EB 40 MM ALÇAK SEPERASYON
TİP EBB 40 MM ALÇAK SEPERASYON
TİP F 40 MM ALÇAK SEPERASYON
TİP FB 40 MM ALÇAK SEPERASYON
TİP FBB 40 MM ALÇAK SEPERASYON
TİP G 40 MM ALÇAK SEPERASYON
TİP GB 40 MM ALÇAK SEPERASYON