test page
Yenilikçi ve Modern Ofis Deneyimi...
Markalarımız

Kalite Politikamız

Mod Tasarım; teknolojide öncü çizgisi ve kaliteyi esas alan bakış açısıyla oluşturduğu Kalite Yönetim Sistemi’yle ilgili ilkelerini belirlemiştir. Gerçekleştirdiği faaliyetlerde, kurmuş olduğu Kalite Yönetim Sistemi’ni aşağıdaki esaslara uygun ve etkin bir şekilde gerçekleştirmeyi amaçlamıştır.

Kalite

Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda yasal mevzuatlara uygun, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini ön planda tutarak, şirket çalışanlarına verilen eğitimlerle sistem kalite bilincini geliştirerek, daima kaliteli ürün sunmak, müşteri memnuniyetini üst düzeye ulaştırmak.

Sürekli Geliştirme ve İyileştirme

Üst yönetimin katkıları ve tüm çalışanların katılımıyla Kalite Yönetim Sistemi’mizin esaslarına uymak, sistemin sürekliliğini sağlamak ve sistemin performansını sürekli geliştirmek.

Sürdürülebilirlik

İnovasyon ve yaratıcılık sürdürülebilirlik ilkelerimizin temelinde yer alır...

Yenilikçi tasarım felsefesi ile yola çıkan Mod Tasarım yeniliği tüm tasarımlarında yaşatıyor. Sürdürülebilir tasarım anlayışı ile üretiyor hızlı çözümler sunuyor.

Sosyal Sorumluluk

Sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel konularda sorumlu ve dikkatli olmayı toplumsal gelişime katkı sağlamanın önemli bir adımı olarak değerlendiririz.

Tüm canlılara, doğaya ve tüm bunların bir bütün olarak meydana getirdiği dünyaya karşı sorumluluğumuzun bilincinde bir iş etiğine sahibiz.